Indische families met von in hun naam

12
4563
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

In De Indische Navorscher (DIN) is tot nu toe de genealogie van een groot aantal Indische families gepubliceerd met het voorzetsel (predicaat) von in hun naam. Hieronder volgt een overzicht:

 • Baermaijer von Barienkhofen (2004)
 • von Balluseck (1997)
 • von Gabain (2006)
 • von Haerdtl (2008, onderdeel van een groter artikel)
 • von Hombracht (2004)
 • Holzschuher von Harrlach (1999)
 • von Liebeherr (2006)
 • von Liebenstein (2009)
 • von Lützow (2008)
 • von Mauntz (2008)
 • von Michalofski (1994)
 • von Ochssee (1992)
 • von der Oelsnitz (1990)
 • von Oerthel (2009)
 • von Jaroschka Pohl (2013)
 • von Schauroth (2010)
 • von Seydlitz-Kurzbach (2009)
 • von Stracka (1989 met aanvullingen 1993)
 • Hedrich von Wiederhold (2005)
 • von Winckelmann (2013)

Buiten DIN om werden de genealogieën gepubliceerd van onder meer de families:

 • Von Mauw (in Asal Oesoel 1 t/m 4, hier te downloaden);
 • Van (oorspronkelijk von) Stralendorff (in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, 1980);
 • Werdmüller von Elgg (Genealogie Werdmüller von Elgg, zp., z.j.; Die Werdmüller. Het vervolg, Leiden 1999);
 • Von Wolzogen (in: De Nederlandsche Leeuw, 2011).

Daarnaast werden Indische takken van Duitse adelsgeslachten via inlijving opgenomen in de Nederlandse adel. Hun genealogieën zijn dus te vinden in het ‘rode boekje’ (Von Balluseck, Von dem Borne, Von Ranzow, Von Schmidt auf Altenstadt, Von Winning).

Indische families met von in hun naam kwamen overigens niet per se alleen uit Duitsland of Oostenrijk (maar bijvoorbeeld ook uit Denemarken: Von Bornemann, Von Schimmelmann) en zijn niet per se van adel. Stammen zij wel af van een adellijke voorvader, dan vererfde diens (buitenlandse) adeldom alleen op de wettige afstammelingen in mannelijke lijn. In veel indische families was er echter sprake van het ongehuwd samenleven van Europese mannen en inheemse vrouwen en de adoptie (tot 1848) of erkenning (vanaf 1828) van de uit die relaties gesproten kinderen. Die geadopteerde, dan wel erkende kinderen droegen de familienaam van hun adoptiefvader of erkenner, maar konden door hun onwettige geboorte echter geen aanspraak maken op diens adeldom. Deze situatie treffen we bijvoorbeeld aan bij families als Von Grumbkow, Von Liebenstein en Von Lützow.

Families van wie de genealogie nog op publicatie wacht (in DIN of – indien het om een kleine familie gaat – op deze website), zijn bijvoorbeeld Von Banniseht, Von Ende, Von Franquemont, David von Franquemont, Von Grumbkow, Von Hugo, Von Kriegenbergh, Von Ostheim Winter, Von Schukkmann, Segond von Banchet en Von Stietz. Een ieder die aan het publiceren van de genealogieën van deze families wil bijdragen, kan contact opnemen met de redactie van DIN (redactie@igv.nl).

Hierna volgen de genealogieën van de families Von Bornemann en Hettfleisch von Ehrenhelm.

Genealogie Von Bornemann

 1. Cosmus von Bornemann, geb. Bjergbygaard (See­land, Denemarken) 2 aug. 1809 (zn. van Cosmus von Bornemann, heer van Bjergbyegaard, en Christiane Louise Callesen), tweede luitenant in Deense dienst 1827, Kammerjunker 1829-1830, op de inwonerslijst van Pekalongan (1844-1851), koffiecontractant, huur­der van het land Maron in het regentschap Batang (Pekalongan) (1843, 1846, 1847, 1849), op de inwo­nerslijst van Cheribon (1852) en Semarang (1855-1865), agent van de Javase Bank te Semarang, tevens boekhouder en kassier van het agentschap ald. (1855-1864), bestuurslid en thesaurier van het protestants wees- en armhuis te Semarang (1855) -1864, een der ondertekenaars van het adres van 10 sept. 1862 aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, waarin blijdschap wordt uitgesproken over het verlenen van een concessie voor de aanleg van een spoorweg van Semarang naar Soerakarta en Djokjakarta, wegens vertrek naar Europa vendutie te zijnen huize aan de Bodjongse weg te Semarang dec. 1864, kwam a/b van het schip “Constantia” (kapt. Overgaauw) met vrouw, vijf kinderen en twee Javaanse bedienden te Brouwershaven aan mei 1865, tot Nederlander genaturaliseerd bij Wet van 18 dec. 1855, Stb. 145, overl. Kopenhagen 25 febr. 1880, tr. Semarang 14 nov. 1843 Henderina Marieke (Maria) Schiff, geb. Weesp 18 juni 1821, overl. Helsingborg 14 jan. 1903, dr. van …..

Uit dit huwelijk:

Genealogie Bornemann

Genealogie Hettfleisch von Ehrenhelm

 1. Ferdinand Joseph Guillaume Hettfleisch von Ehrenhelm, geb. ….., élève in de pharmacie -1844, militair apotheker 3e klasse 13 nov. 1844 en 2e klasse 15 april 1848, overl. Padang (Sumatra’s Westkust) 23 dec. 1852, tr. Padang 14 juni 1849 Adriana Alexandrina Bernhardt, geb. ….., overl. Batavia 12 juni 1908, dr. van verm. Andries Bernhardt.

Uit dit huwelijk:

Genealogie Hettfleisch von Ehrenhelm

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

12 REACTIES

 1. Hoewel u niet aangeeft naar volledigheid te streven m.b.t. deze lijst van “von”-namen, wil ik er toch nog eentje aan toevoegen die in mijn verzameling rouwadvertenties van mensen die in de 20e eeuw in Ned. Indië geboren zijn, voorkomt. Die naam is ‘von Freitag Drabbe’.
  De volledige verzameling van meer dan 400 namen, is te vinden op mijn blog.
  Een, naar ik aanneem, naam met voorzetsel van eveneens Duitse/Oostenrijkse herkomst, die ook in mijn verzameling voorkomt, is ‘zur Mühlen’.

  Succes met uw site!

  • In mijn archief komt Micola von Fürstenrecht voor. Deze naam is alsvolgt ontstaan: Jacob Micola, geboren Tjiandjoer 1822, trouwde (Padangse Bovenlanden 1856) met Louisa von Fürstenrecht en mocht, na haar overlijden (Palembang 1878), bij Gouvernementeel besluit de naam Micola von Fürstenrecht gaan voeren.

 2. Inderdaad zijn er nog veel meer vonfamilies die een aanraking – soms maar heel licht – met Nederlandsch-Indië hebben gehad. Zie DIN 2008 en DIN 2009 (blz. 133-134). Daaraan kunnen onder meer nog worden toegevoegd (van enkele van deze families bezit ik gegevens):
  Von Arnoldi
  Von Bargen
  Brouwer von Gonzenbach
  Von Byern
  Von Collani
  Von Cosel
  Von Döring
  Von Gaffron
  Von Gilsa
  Von Hedemann
  Von Haack
  Von Kessinger
  Von Kielberg
  Von Kotsch
  Von Luckner
  Von Magius (genealogie in voorbereiding)
  Von Mansfeldt
  Von Michaëlis
  Von Mosch
  Von Oven
  Von Rudnay
  Schenk von Schmittb[o]urg (genealogie in voorbereiding)
  Von Staedel (genealogie in voorbereiding)
  Von Stein
  Von Stockhausen
  Von Söhsten
  Von Tronchin
  Von Wangenheim

  Iedereen die iets over deze en andere Indische vonfamilies kan en wil mededelen, is van harte welkom en wordt verzocht met de redactie contact op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank.

  • Hi, I found casualy this site and I would like to get more Information about the begin my family and share those I have. I live in Germany but I am from Brazil.

   Thanks!

  • Ik ben inderdaad Vilda Butteling-von Arnoldi en ik ben de dochter van de reeds overleden heer F.J. (Nan) von Arnoldi, beter bekend onder zijn artiestennaam BILL TOMA als leadzanger van oa de Royal Hawaiïan Minstrels olv George de Fretes.
   Ik ben evt bereikbaar op Facebook en op dit volgend emailadres: aloha.fh2h@gmail.com

   Verder wil ik dolgraag nog zien of ik nog Duitse familie in Duitsland of elders in de wereld kan vinden. Wel hebben wij een familiewapen waar ik trots op ben!

   Hoop van iemand wat te horen. Aloha nu loa!

 3. Met belangstelling uw genealogie van Hettfleisch von Ehrenhelm (Ehrenhelm = een plaatsje in Oostenrijk) gelezen; deze naam komt inderdaad voor in de Adelslektionen.
  Wat betreft tak IVa. ontbreken er nog wat kinderen waaronder mijn moeder Helene Francina Jenny Hettfleisch von Ehrenhelm, geboren 22 maart 1928 te Tegal, weduwe van Johannes Cornelis Wijk. Voorts zijn er hier in Nederland nog 3 zussen waarvan ik alleen de roepnamen en (gedeeltelijk) wat voornamen ken, n.l. in volgorde van leeftijd Pietje (Jacqueline, gehuwd met een achterneef met de eveneens Duitse naam Dorff), Meitie (Maria Elizabeth Carla, weduwe van Kloet) en Hedy (zij is de jongste en geboren (1946? ) dus totaal 6 zussen. Elly is inmiddels ook overleden. Er waren totaal 5 broers, waarvan 2 door een val op jonge leeftijd (resp. 1 en 2 jaar) overleden, naar een van hen ben ik, geboren 26-6-1946, vernoemd), dus een heette Erich (vreemd dat deze Duitse voornaam verder in uw overzicht niet voorkomt). Er is mij nog een voornaam bekend n.l. Rudy, deze is in Indonesië blijven wonen en inmiddels ook overleden. Van de broers is derhalve niemand meer in leven. Ik zal proberen nadere en preciezere gegevens te verzamelen. Mijn moeder is al op leeftijd en weet ook niet alles meer dus zal ik wellicht bij haar zussen iets meer aan de weet komen.
  Wat betreft onze generatie zijn er veel nakomelingen (ik ben de oudste van 11 kinderen, alle nog in leven, waaronder 1 tweeling).
  Van de nakomelingen van Thelma zijn alleen nog 4 zussen in leven, de beide broers zijn overleden. Van Pietje weet ik dat er ook een zoon overleden is; volgens mij heeft zij in ieder geval nog 1 zoon en 2 dochters. Maria (de weduwe van Kloet) heeft volgens mij 1 dochter en 3 zoons (onder haar kleinkinderen komt ook een tweeling voor).
  Groet,
  Erich Wijk (Schagen)

  • Beste heer Wijk,

   Onze excuses dat een reactie tot op heden door allerlei omstandigheden (o.a. problemen met de IGV-website) uit bleef. Uiteraard dank voor uw aanvullingen en verbeteringen. Als u een en ander verder kunt uitpluizen, graag.
   Als u mij de nieuwe gegevens opstuurt, zal ik die in de genealogie verwerken en een nieuwe versie van de genealogie op deze site plaatsen.

   Vriendelijke groet,
   Roel de Neve.

 4. Geachte heer De Neve,

  Ik ben erg benieuwd naar wat u kunt vertellen over de familie Von Michaelis. Ik ben erg benieuwd naar wat u heeft kunnen vinden/ achterhalen. Misschien heb ik nog ontbrekende info.

  Met vriendelijke groet,

  Curt von Michaelis

 5. Geachte redactie,
  Misschien kunt U mij helpen bij het volgende. Te samen met Dr. P. Boer ( deskundige KNIL en KNIL luchtmacht) schrijf ik artikeilen over de Javazeecampagne 1942. Wij hebben een vraag over de KNIL kapitein M.U .H. L.E. Ohl.
  De familie Ohl zou uit Duitsland afkomstig zijn. Bestraat er wellicht een genealogie van deze familie. Tweede vraag. Er bestaat onzekerheid over de vraag of die familie een (Duitse) adellijke titel zou dragen.

  Ik dank U bij voorbaat voor alle`mogelijjke informatie..
  Vriendelijke groeten,,
  R. Enthoven
  Muurbloemweg 111
  2555NE Den Haag

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.