Indische Fiches verhuizen naar Friesland

1
4744

Per 1 juli 2018 is de bronnenzaal van het CBG voor het publiek gesloten. Dit heeft nogal wat gevolgen voor onderzoekers van Indische familiegeschiedenis. We vragen Maarten van Bourgondiën, als onderzoeker verbonden aan het CBG, over het hoe en waarom.

Maarten van Bourgondiën: ‘De sluiting heeft te maken met de volgende zaken: onze focus op digitalisering, het meeste op de bronnenzaal beschikbare materiaal wordt al online aangeboden, en de bezoekersaantallen vertonen al jaren een dalende trend. Onze nog niet gedigitaliseerde depotcollectie (boeken en archiefstukken) blijft beschikbaar via de studiezaal van het Nationaal Archief. De middelen die vrijkomen als gevolg van de sluiting van de bronnenzaal, zullen worden ingezet voor onze digitale dienstverlening.

De Indische microfiches die wij op onze bronnenzaal hadden staan zijn grotendeels gebaseerd op films die de kerk van Jesus Christus en de Heiligen der Laatste Dagen (afgekort LDS kerk, Mormonen) hebben gemaakt van verzamelingen van het Arsip Nasional in Jakarta, Indonesië.

Door het sluiten van de bronnenzaal dreigden deze bronnen moeilijk toegankelijk te worden. We zijn echter met de LDS kerk overeengekomen dat deze Indische microfiches, waaronder de collectie Bloys van Treslong Prins en een aantal kleinere bronnen zoals het bevolkingsregister van Soerabaja 1935-1940 beschikbaar worden gesteld in het familiecentrum van de LDS in Friesland. Het materiaal blijft dan gratis toegankelijk. Uitzondering hierop zijn de kaarten van de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP).

De reden voor de verhuizing naar Friesland is dat de LDS kerk bezig is om van hun familiecentrum in Leeuwarden dé plek te maken voor alle door hen verfilmde Indische bronnen.

Wegens de verbouwing van het centrum in Leeuwarden, die vermoedelijk nog tot eind 2018, begin 2019 zal duren, worden de microfiches binnenkort overgebracht naar het familiecentrum van de LDS in Heerenveen [zodra in Heerenveen alles voor gebruik gereed is zal dit zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt, Red.]. Het adres is Kerkstraat hoek Geerts Willigenplein 3 (tegenover Toko Sharma). Na de verbouwing worden alle bronnen van de LDS vanuit Heerenveen naar Leeuwarden overgebracht.

Om een afspraak te maken om het centrum in Heerenveen te bezoeken kan worden gemaild naar sjorsluiken@hotmail.com.

Net als recent met de burgerlijke stand van Nederlands-Indië is gebeurd, zullen ook de bronnen die ten grondslag liggen aan de Indische fiches worden gedigitaliseerd door de Mormonen. De verwachting is dat dit voor 2020 zal zijn gebeurd. Daarna zullen deze fiches ook in te zien zijn bij de andere LDS familiecentra, onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn.

Andere kleine Indische collecties, zoals Gesneuvelden Atjehoorlog (gebaseerd op de bijlagen van de Javasche Courant) of de familieadvertenties uit de Javasche Courant, zullen op den duur online beschikbaar komen op de website Delpher, zodra de Javasche Courant volledig door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is gedigitaliseerd. Tot die tijd kunnen de originele nummers van de Javasche Courant worden ingezien bij de KB.

Voor verstrekking van informatie uit de kaarten van de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP) geldt vanaf 1 juli 2018 ons onderzoekstarief van 78 euro per uur. Dit is vergelijkbaar met het verstrekken van informatie uit het Oud Paspoortarchief, of het verstrekken van informatie uit de kaarten van de SAIP met gegevens over personen die in juli 1960 nog in leven waren. Wij hebben geen apparatuur meer om scans/foto’s van microfiches te maken. De op de fiches vermelde gegevens zullen derhalve in een Word-document worden verwerkt.’

1 REACTIE

  1. In het artikel over de verhuizing van de Indsiche fiches naar Friesland staat een mailadres vermeld, dat echter buiten gebruik is, of niet reageert. Is er een andere wijze om in contact te komen met de nieuwe plek waar deze fiches worden bewaard (Heerenveen of Leeuwarden). De mormoonse kerk is niet erg royaal met telefoonnummers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.