Mevrouw Van Teijlingen, geb. Schröter

0
1172
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Sommige overlijdensberichten in de Indische kranten vallen meer op dan anderen. Geen nieuws natuurlijk. Maar er zijn van die berichten die er ook onder de opvallende overlijdensberichten nog weten uit te springen. Neem bijvoorbeeld het onderstaande bericht in de Bataviasche Courant van 26 jan. 1825 naar aanleiding van het overlijden van Elisabeth Cornelia Schröter, weduwe van Theodorus van Teijlingen. D.G. en E. van Teijlingen brachten hun moeder daarin in bloemrijke bewoordingen ‘openbare hulde’ om de ‘wonden van [hun] hart’ enigszins te verzachten. Ondanks bittere tegenslagen had zij nimmer haar plichten als moeder verzaakt. Tot het laatst toe deed zij zich als een ‘weldoend en beschermend wezen’ voor haar kinderen en andere verwanten ‘beminnen en eerbiedigen’. Alleen de hoop op een ‘zalig wederzien’ kon beide ondertekenaars weerhouden van ‘onregtmatige klagten jegens den grooten beschikker over leven en dood’.

1

2

Uit: Bataviasche Courant van 26 jan. 1825.

Elisabeth Cornelia Schröter, werd geboren te Jaffnapatnam vermoedelijk in 1772 en overleed op 52-jarige leeftijd te Semarang op 11 januari 1825. Haar echtgenoot Theodorus van Teijlingen was haar in 1812 voorgegaan. Zij bleef als weduwe achter met zeven zoons en zes dochters (twee andere kinderen waren jong overleden). De oudste was geboren in 1786 en de jongste in 1805. De genealogie Van Teijlingen werd uitgebreid gepubliceerd in het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1954.

Fragmentgenealogie van de familie Schröter

Zie voor deze familie o.a. ook: The Journal of the Dutch Burgher Union 6 (1913, nr. 1) 22; en De Indische Navorscher 3 (1937) 53-54.

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.