Vincent van der Heijden

Forum Replies Created

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Wolff/Gouijn in Batavia (ca. 1790) #10999

  Ik kan overigens niet uitsluiten dat Johannes Wolff tussen Jaiema en Helena Pieters nog een echtgenote/gezellin had waar sommige kinderen uit geboren zijn.

  in reply to: Wolff/Gouijn in Batavia (ca. 1790) #10998

  Dat Jacob een zoon van Isaac was blijkt uit het testament van Isaac uit 1764 (zie de index Oost-Indische testamenten op Nationaal Archief).
  Ik vermoed ook dat deze Isaac (o.a. resident te Jambi, later boekhouder te Cheribon) een zoon was van Isaac Gouijn en Johanna Pepinxter, want hij noemt ook zijn nicht Steufhaas in zijn testament.
  De familie Pepinxter (Pepingster etc.) komt in de zeventiende eeuw in Dordrecht en Leiden voor.

  Ik ben zelf een afstammeling van Johannes Pieter Wolff (geboren ca. 1796/8, waarschijnlijk te Batavia), waarvan ik de ouders niet met zekerheid weet, maar ik heb een sterk vermoeden dat hij een zoon was van de bovengenoemde Johannes Wolff en diens (hierboven niet genoemde) tweede vrouw Jaiema (gedoopt als Johanna Elizabeth van Batavia). Zij hadden in ieder geval een dochter Johanna Louisa (geb. 1794), en ook (niet aangetroffen in de hervormde doopboeken) Johanna Elizabeth (x Johan Pieter Seena) en Maria Saphira (x Hendrik Pieter Seena). Mogelijk hoort ook Louisa (x Pieter Jacobus Lapré) hierbij. Johannes Pieter vertrok later naar de omgeving van Djoewana (Joana), waar de familie van Willem Henricus Wolff (halfbroer van zijn vermoedelijke vader) woonde.

  in reply to: Frans Joseph Pereira (1860) #10432

  De familie Pereira is een vrij “moeilijk” geslacht, omdat zij best uitgebreid zijn en van Bandjermasin Burgerlijke stand van vóór 1880 niet gescand is; zeker de generatie geboren tussen 1850 en 1870 is lastig te plaatsen, omdat er drie broers Antonio, Joseph en Jan Noari waren. Ik heb hem als zoon van Joseph en Maria Eman staan, temeer omdat hij o.a. een zoon Joseph Frans genoemd heeft. Dat Joseph pas na zijn geboorte met Maria Eman huwde is niet problematisch, dit gebeurde regelmatig, en dan werden kinderen bij het huwelijk erkend. Ook Josephs broer Antonio huwde pas in 1855 met zijn echtgenote (een zuster van mijn voorvader Mallien), terwijl zij reeds twee kinderen hadden. Joseph was een zoon van Francisco José Pereira uit Macao. Joseph’s moeder was mogelijk Sitie Awa (dit is in ieder geval Antonio’s moeder, vermeld op diens overlijdensakte).
  Christina Bogaert zou goed in Makassar 1864 geboren kunnen zijn, dan was zij 89 (op één maand na) in 1953.

  in reply to: Wolff/Gouijn in Batavia (ca. 1790) #10327

  Mijn bibliotheek heeft zowaar wat ik zocht; mijn excuses, ik was wat voorbarig met het stellen van de vraag.

  in reply to: HANDLEIDING | Wat is er door de Mormonen verfilmd? #9346

  Ok, goed om te weten. Ik zag ook je bericht betreffende contact-info in IGV nieuws, dat maakt het vermoedelijk iets eenvoudiger een afspraak met hen te maken.

  in reply to: HANDLEIDING | Wat is er door de Mormonen verfilmd? #9331

  Ben laatst in R’dam geweest; heb daar wel wat gevonden. Vandaag probeerde ik naar A’dam te gaan, want ik zoek ook enkele films die nog niet gedigitaliseerd zijn; heb deze week enkele malen met hun 020 nummer gebeld, waar ik helaas slechts een gebrekkige verbinding mee had en dus geen gesprek kon voeren. Ben er vandaag maar persoonlijk naartoe gegaan, maar trof tot ca. 14 uur niemand aan en ging onverrichter zake weer weg. Zijn zij nog wel open op vrijdagen?

  in reply to: Burgerlijke Stand Bangil? #9326

  O ik zie het al; bij film 1357941 staat o.a. Perkawinan Afdeeling Bangil, 1900-1919. Nog niet gedigitaliseerd; maar eens zien of ze die hebben in A’dam.

  in reply to: Hoe degelijk en nauwkeurig zijn de tests ? #8947

  De “macro-regio’s” die bij u gegeven worden (48,8% NW-Europees, 5,1% Oost-Europees, 3,3% Zuid-Europees) lijken me redelijk. Duitsers in mijn match-lijst lijken veelal een NW-Europees/Oost-Europees mengsel. Binnen die regio’s zijn ze echter wel slordig.En dat is een probleem: het lijkt nu net of ze zeggen: “u bent 41% Iers/Schots/Welsh”. Nauwkeuriger zouden ze zijn als ze zouden zeggen: “Uw DNA toont voor 41% gelijkenis met ons Iers/Schots/Welsh-cluster, mits uw overige DNA (volgens ons algoritme) in al die andere groepen verdeeld wordt”. Wat betekent dit dan? Misschien dat ze het “Duitse element” in het Baltisch/Fins gestopt hebben, en dat ze dan het Iers/Welsh/Schots nodig hebben om het te balanceren (anders zou het wellicht “te ver naar het oosten” doorschieten). Hiernaast is het natuurlijk ook de vraag in hoeverre je een modern individu etnisch kunt uitdrukken in referentiegroepen die uit andere moderne individuen bestaan. Dat is per definitie een beetje vreemd. Zo’n referentiegroep heeft ook een geschiedenis die hen verbindt met andere referentiegroepen. Ieren/Welsh/Schotten hebben wel te maken gehad met Vikingen en Angelsaksen. In de eeuwen voor christus zijn er Kelten/Galliërs naar Groot-Brittanië gegaan die ook wel verwanten in zeg Frankrijk/België en omstreken gehad hebben. Daarom zou het inderdaad beter zijn als ze het in ieder geval voor Noordwest-Europa globaal houden totdat het wel mogelijk is om nauwkeuriger te zijn.
  Ze zouden als bedrijf best mogen zeggen: uw DNA vertoont gelijkenis met die en die groepen, en dat komt door ons algoritme, de keuzes van onze referentiegroepen, gebeurtenissen in de (pre)historie etc., en het betekent niet dat u per definitie van de door ons genoemde groepen afstamt, maar dat doen ze natuurlijk niet, want dat is ingewikkeld en de meeste klanten hebben daar geen zin in.

  Gelukkig is er de ruwe data, daar kun je veel meer mee doen en zelf ook interpreteren.

  in reply to: Hoe degelijk en nauwkeurig zijn de tests ? #8914

  Er zijn overigens wel duidelijke verschillen tussen de “gemiddelde” Engelsman, Duitser, Fries en Limburger aan te wijzen. Op individueel niveau is vaak ook wel verschil aan te wijzen; een Fries zal bijv. waarschijnlijk meer van de categorie “Scandinavisch” krijgen dan een Limburger. Echter, veel individuen van de verschillende groepen zullen overlappen. Ongeveer hetzelfde als bijvoorbeeld verschil in lengte tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld gezien is er verschil, maar je zou niet meteen kunnen zeggen of iemand man of vrouw is als je alleen weet dat iemand 1,75m is.

  in reply to: Hoe degelijk en nauwkeurig zijn de tests ? #8911

  De tests zijn momenteel in grote lijnen wel nauwkeurig; echter, binnen West-Europa is het vooralsnog lastig bevolkingsgroepen te onderscheiden; Chinees en West-Europees zijn wel goed van elkaar te onderscheiden, maar Engels/Nederlands/Duits is lastig te onderscheiden omdat deze groepen gewoon overlappen. Pas bij zeer grote referentiegroepen zal het beter mogelijk zijn om hen te onderscheiden. Nederlanders komen nu vaak als Engels/NW Europees/Scandinavisch uit de bus. In mijn test bijv. zie je veel Engels, en de 1/16 Joods is volgens mij onder Zuid-Europees geplaatst. Het is heel belangrijk dat men beseft dat er overlap is tussen bevolkingsgroepen, en dus niet de resultaten compleet letterlijk interpreteert.
  De matches die men krijgt zijn op zichzelf wel verwant, maar de bedrijven zijn vaak wel optimistisch over een verwantschap. Sommige matches die ik geverifieerd heb die zij “3-5th cousin” noemen delen in werkelijkheid een voorouder 10 generaties geleden (dit geldt ook voor sommige 20cM matches). Zodra je bij de 10cM komt en daaronder, wordt het lastiger; 10cM betekent dat het stukje 10% kans heeft om “door midden geknipt” te worden in de volgende generatie; zo’n stukje wordt dus in de praktijk meestal ofwel in zijn geheel geërfd ofwel niet geërfd. Met één match moet ik 7 generaties terug voor de gedeelde voorvader van een 10cM stukje, maar bij een ander 13 generaties. In veel gevallen zal de gemeenschappelijke voorvader nog verder terug liggen, dus vrijwel onmogelijk om te traceren. Sommige matches die een groot stuk DNA delen, zitten op zogenaamde “pile up regions”; dit zijn bepaalde stukken op het DNA die door vele mensen gedeeld worden. Matches die op zo’n stuk zitten zijn daarom meestal onzeker.

  Het belangrijkste naar mijn mening waar je zo’n bedrijf voor betaalt is niet hun etniciteitsoverzicht (hoewel het wel prettig is dat zij dit bijleveren), maar het feit dat zij je DNA sequencen. De ruwe data die zij leveren (waarop hun etniciteitsoverzicht bepaald is), daar gaat het eigenlijk om. Je kunt die data zelf ook op meerdere manieren interpreteren (mits je een beetje ermee kunt werken), bijv. op gedmatch, op het statistiek-programma R (zie bijv. mijn pogingen) of het laten doen (bijv. hier; vond ik zelf vrij nauwkeurig, maar het zal iets lastiger zijn voor zeer gemengde personen)

  in reply to: Mijn DNA laten onderzoek via My Heritage #8308

  Hoi,
  ik heb je vergeleken met mijn grootmoeder, en er lijkt géén match te zijn, iets dat na ca. 6/7 generaties helaas een mogelijkheid is. Het Dumas/Meijer-aandeel in haar zal dus elders op het DNA zitten. Interessant genoeg heeft zij wel één match die mogelijk afstamt van de Meijer-familie uit Pasoeroean.

  in reply to: Onbekende ouders van mijn dna match #7622

  Dit overzicht biedt een weergave hoeveel gedeelde cM men kan verwachten. Als ze dezelfde overgrootvader deelt (maar niet de overgrootmoeder) zou het kunnen, hoewel dan het aantal cM toch aan de lage kant is. Een iets verdere verwantschap zou even goed, misschien zelfs waarschijnlijker zijn. Ik deel bijvoorbeeld 78cM met een bewezen “5th cousin”.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)