Leo Janssen

Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 53 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Info gezocht over ouders Amalia Melger #43951
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Hoi Tim,

  Gerrit Hendrik Cos trouwt te Soerabaja op 10 maart 1922 met Amalia Melger [bron: BS Soarabaja, huw.reg. 1922, aktenr. 62]. Wat betreft Amalia luidt de akte: “Amalia Melger, geboren te Blitar, oud 33 jaar, wonende te Soerabaja, vroeger niet gehuwd geweest, erkende dochter van Johan Eduard Melger en de Chinese vrouw Roseline, beiden overleden.”

  Volgens de concept-genealogie Melger trouwde Johan Eduard te Blitar op 16 mei 1896 met Roseline, dus Amalia (geb. Blitar 19 nov. 1888) is voor het huwelijk geboren en zal dus wel gewettigd zijn bij het huwelijk van haar ouders.

  Johan Eduard Melger (geb. Kediri 12 april 1847) werd geboren uit een verbintenis van Jacobus Lotharius Melger en de inlandse vrouw Saria. En Lotharius was de zoon van Johan Frederik Melger, die te Soerabaja omstr. 1780 werd geboren, en zijn tweede echtgenote Cornelia Helena Scheepe / Schepe / Schepen.

  Groet,
  Leo

  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Christel,

  Volgens de vernieuwde inventarisatie van verfilmde BS-registers te Kedirie is het huwelijksregister van 1872 niet verfilmd.

  Leo Janssen

  in reply to: Burgerlijke Stand gegevens #40340
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Correctie: Het is uiteraard Cornelis Zacharias !

  in reply to: Burgerlijke Stand gegevens #40339
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Frederika Schrijn wordt op 27 juli geboren te Touge op een afstand van meer dan 10 palen van de assistent-residentie Buitenzorg (schriftelijke aangifte 30 juli 1855)als dochter van Cornelis Zaxharias Schrijn en zijn echtgenote Louise. Zeer waarschijnlijk is dit een inlandse vrouw.
  Bron: BS Buitenzorg, geb.reg. 1855 aktenr. 11

  Leo Janssen

  in reply to: Familie Stadelman en Stadelmann von Escholtzmatt #15727
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Beste Rene.

  Mijn repertorium bevat geen genealogische gegevens. Het bevat slechts verwijzingen naar genealogische publicaties waarin op een bepaalde bladzijde gegevens over de betreffende naam voorkomen.

  Leo

  • This reply was modified 3 years, 12 months ago by leojanssenLeo Janssen.
  in reply to: Frans Joseph Pereira (1860) #10441
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Uit het overlijdensregister van Buitenzorg 1898 (aktenr. 49) blijkt dat te Buitenzorg op 11 dec. 1898 Paul Marcus Cohen en Pierre Anthoine d’Adelhart Toorop aangifte doen van het overlijden van Frans Joseph Pereira te Buitenzorg op 10 dec. 1898 des namiddags ten een en een half uur, oud 38 jaar, geboren te Bandjermasin, ambtenaar op wachtgeld, laatstelijk griffier bij de Landraad te Garoet, wonende te Buitenzorg, echtgenoot van Christina Carolina Bogaert, zoon van Joseph Frans Pereira en diens echtgenote Maria Eman, beiden overleden.

  in reply to: Onduidelijkheden rond huwelijkswetgeving #10325
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  “De vrouw volgt den staat van haren man”. Wetgeving bij gemengde huwelijken in Nederlands-Indie.
  In deze bachelorscriptie van Joke van der Meer, wordt veel informatie over dit onderwerp gegeven.
  De scriptie is te vinden op internet.

  https://cdn.atria.nl/epublications/IAV_B00107888.pdf

  in reply to: William Stavers 1765-1816 #10303
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Misschien is dit al bekend, maar in jaargang 4, blz. 11 van de oorspronkelijke, vooroorlogse uitgave van De Indische Navorscher uit 1938, staat een stukje over William Stavers die op 26 april 1862 te Modjokerto overleed. Blijkens dit artikel werd hij in 1789 te Rotherhite in Engeland geboren, trad hij op 17-jarige leeftijd in Engelse krijgdienst en ging hij in 1806 naar Brits-Indië. Na zijn militaire loopbaan maakte hij in 1840 een reis naar Nederland waar hij Ridder der Militaire Willemsorde der vierde klasse werd. Hij is echter steeds Brits onderdaan gebleven.
  Voor info over zijn vader William Stavers (1765-1816) zul je dus in Engeland moeten gaan zoeken.
  Deze Jaargang 4 bevindt zich op de DVD van de IGV: “Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek”.

  • This reply was modified 4 years, 7 months ago by leojanssenLeo Janssen. Reason: kleine aanpasing tekst
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Omdat ik de LDS-verfilming niet kan vergelijken met het originele register, kan ik daar geen zinnig woord over zeggen. Maar ik ga ervan uit dat als akten ontbreken, deze ook niet meer in het originele register aanwezig waren.

  in reply to: Van Langen #9719
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Akten van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indie staan helaas nergens online. De BS-akten die door de LDS (Mormonen) verfilmd zijn, en gedeeltelijk al gedigitaliseerd zijn, zijn wel te raadplegen, doch uitsluitens in een van de Centra voor Familiegeschiedenis van dit kerkgenootschap.
  Ik heb even in hun index gekeken, doch van Lawang is helaas niets verfilmd. Dit wil overigens niet zeggen dat ze er niet meer zouden zijn, maar slechts dat ze niet verfilmd zijn.

  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Correctie op bovenstaand bericht. Bedoeld wordt ten rechte het overlijden van Elisabeth de Meij op 16 juni 1868.

  in reply to: Van Langen #9710
  leojanssenLeo Janssen
  Participant
  in reply to: Van Langen #9709
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Helaas, ik heb in de ruim 20 jaar dat ik BS-akten uit Indie bekijk, nog nooit huwelijksbijlagen gevonden.
  Wat waren trouwens de namen van de dochter en de zoon en wanneer trouwden ze in Batavia?, want misschien staat er een aanknopingspunt in die akten.

  in reply to: Van Langen #9707
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Als haar dochter in 1929 in Nederland is getrouwd, zijn er misschien huwelijksbijlagen bewaard gebleven waarbij zich mogelijk een afschrift van de overlijdensakte van haar moeder bevindt

  in reply to: Van Langen #9705
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Als uit een van haar drie huwelijken kinderen zijn geboren die na de souvereiniteitsoverdracht vanuit Indie naar Nederland zijn gekomen, zou het mogelijk kunnen zijn dat op hun paspoortaanvraag de overlijdensdatum van hun moeder is vermeld.
  De paspoortaanvragen (berustend bij het CBG) zijn niet openbaar toegankelijk, doch men kan er wel informatie uit opvragen.
  Het is een “wild guess”, maar zoals het gezegde luidt: Nee heb je en ja kun je krijgen.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 53 total)